Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Dân Chủ - Tứ Kỳ - 30298504
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.05.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130298901TT GDTX Huyện298
230298501THCS An Thanh298 http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn
330298502THCS Bình Lãng298 http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn
430298503THCS Cộng Lạc298 http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn
530298504THCS Dân Chủ298 http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn
630298505THCS Đại Hợp298 http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn
730298506THCS Đại Đồng298 http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn
830298507THCS Đông Kỳ298 http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn
930298508THCS Hưng Đạo298 http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn
1030298509THCS Hà Kỳ298 http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn
1130298510THCS Hà Thanh298 http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn
1230298511THCS Kỳ Sơn298 http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn
1330298512THCS Minh Đức298 http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn
1430298513THCS Ngọc Sơn298 http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn
1530298514THCS Ngọc Kỳ298 http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn
1630298515THCS Nguyên Giáp298 http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn
1730298516THCS Phượng Kỳ298 http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn
1830298517THCS Quảng Nghiệp298 http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn
1930298518THCS Quang Khải298 http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn
2030298519THCS Quang Phục298 http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn
2130298520THCS Quang Trung298 http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn
2230298521THCS Tân Kỳ298 http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn
2330298522THCS Tái Sơn298 http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn
2430298523THCS Tứ Kỳ298 http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn
2530298524THCS Tứ Xuyên298 http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn
2630298525THCS Tiên Động298 http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn
2730298526THCS Phan Bội Châu298 http://thcsphanboichau.edu.vn
2830298527THCS Văn Tố298 http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn
2930298401Tiểu học An Thanh298 http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn
3030298402Tiểu học Bình Lãng298 http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn
3130298403Tiểu học Cộng Lạc298 http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn
3230298404Tiểu học Dân Chủ298 http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn
3330298405Tiểu học Đại Hợp298 http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn
3430298406Tiểu học Đại Đồng298 http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn
3530298407Tiểu học Đông Kỳ298 http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn
3630298408Tiểu học Hưng Đạo298 http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn
3730298409Tiểu học Hà Kỳ298 http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn
3830298410Tiểu học Hà Thanh298 http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn
3930298411Tiểu học Kỳ Sơn298 http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn
4030298412Tiểu học Minh Đức A298 http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn
4130298413Tiểu học Minh Đức B298 http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn
4230298414Trương Tiểu học Ngọc Sơn298 http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn
4330298415Tiểu học Ngọc Kỳ298 http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn
4430298416Tiểu học Nguyên Giáp A298 http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn
4530298417Tiểu học Nguyên Giáp B298 http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn
4630298418Tiểu học Phượng Kỳ298 http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn
4730298419Tiểu học Quảng Nghiệp298 http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn
4830298420Tiểu học Quang Khải298 http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn
4930298421Tiểu học Quang Phục298 http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn
5030298422Tiểu học Quang Trung298 http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn
5130298423Tiểu học Tân Kỳ298 http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn
5230298424Tiểu học Tái Sơn298 http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn
5330298425Tiểu học Tây Kỳ298 http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn
5430298426Tiểu học Tứ Kỳ298 http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn
5530298427Tiểu học Tứ Xuyên298 http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn
5630298428Tiểu học Tiên Động298 http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn
5730298429Trương Tiểu học Văn Tố298 http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn
5830298301Mầm non An Thanh298
5930298302Mầm non Bình Lãng298
6030298303Mầm non Cộng Lạc298
6130298304Mầm non Dân Chủ298
6230298305Mầm non Đại Hợp298
6330298306Mầm non Đại Đồng298
6430298307Mầm non Đông Kỳ298
6530298308Mầm non Hưng Đạo298
6630298309Mầm non Hà Kỳ298
6730298310Mầm non Hà Thanh298
6830298311Mầm non Kỳ Sơn298
6930298312Mầm non Minh Đức298
7030298313Mầm non Ngọc Sơn298
7130298314Mầm non Ngọc Kỳ298
7230298315Mầm non Nguyên Giáp298
7330298316Mầm non Phượng Kỳ298
7430298317Mầm non Quảng Nghiệp298
7530298318Mầm non Quang Khải298
7630298319Mầm non Quang Phục298
7730298320Mầm non Quang Trung298
7830298321Mầm non Tân Kỳ298
7930298322Mầm non Tái Sơn298
8030298323Mầm non Tây Kỳ298
8130298324Mầm non Tứ Kỳ298
8230298325Mầm non Tứ Xuyên298
8330298326Mầm non Tiên Động298
8430298327Mầm non Văn Tố298
8530298328Mầm non Hoa Sen298
8630298329Mầm non Minh Đức B298
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Dân Chủ
Địa chỉ:Thôn Đồng Bình-Xã Dân Chủ -Huyện Tứ Kỳ-Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203742552 - Email: thcsdanchu.tuky@gmail.com
Hiệu trưởng: Lê Thị Tám